Skip links
KVKK Gap Analiz Danışmanlığı

KVKK Gap Analiz Danışmanlığı

Kişisel Verilerin korunması Kanunu kapsamında işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm kvkk süreçlerinin yönetildiği, raporlandığı en kapsamlı yazılımdır.

KVKK

GAP Analizi ile Risk Almadan
Çalışmalarınızın Mevcut Durumunu Kontrol Edin.

Boşluk ya da fark analizi olarak da adlandırılan GAP

analizi, bir veri sorumlusunun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata olan uyumluluğu ölçen yöntemdir.

Bu analiz ile veri sorumlusu, KVKK kapsamında yaptığı ya da yapmadığı tüm işlemlerin doğruluğunu, verimini ve eksiklerini tespit eder.

Aynı zamanda bir risk değerlendirmesi olan GAP analizi ile veri sorumluları sadece mevcut durumu tespit etmekle kalmayıp ne aşamaya geldiklerini de belirleyebilirler.

KVKK GAP ANALİZİNDE HANGİ ALANLARI KONTROL EDERİZ?

KVKK GAP analizi ile aşağıda bulunan başlıklar çerçevesinde analiz gerçekleştirilir.

·       Kişisel Veri Envanteri Kontrolü

·       Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerinin, Politikaların ve Sözleşmelerin Kontrolü

·        Genel İlkelere Uygun Veri İşleme Faaliyeti

·        Kişisel Verilerin İmhası Kontrolü

·        Aktarılan Kişisel Verilerin Kontrolü

·        İlgili Kişi Başvuru Yönetimi Kontrolü

·        Veri Güvenliği Tedbirleri Kontrolü

·        VERBİS Kaydı Kontrolü

KVKK GAP ANALİZİNDE HANGİ YÖNTEMLERİ KULLANIRIZ?

KVKK GAP analizinde her bir kontrol işlemi sırasında ilgili işleme aşağıda yer alan sonuçları ve varsa eksiklerin nasıl giderileceğini belirtiriz.

·        UYUMLU: Veri Sorumlusu’nun KVKK’ya uyumlu olduğunu gösterir.

·        KISMEN UYUMLU: Veri Sorumlusu’nun KVKK kapsamında çalışma yürüttüğünü ancak daha yapılması gereken işlemler olduğu gösterir

·        UYUMSUZ: Veri Sorumlusu’nun KVKK kapsamında çalışmalar yapmadığını gösterir.

Çalışmanın tamamlanması ile elde edilen rapor sayesinde KVKK açısından uyumlu olan, kısmen uyumlu olan ve uyumsuz olan tüm tespitler yapılmış olur. Bu sayede KVKK açısından yapılması gerekenler ve varılmak istenen hedef açıkça tespit edilmiş

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.